Фандъкова маха с ръчичка

Международната седмица на глухите граждани – 2022 г. бе отбелязана с откриването на изложбата “Българският жестов език – пълноценно общуване за всички”. На събитието присъстваха кметът на София – г-жа Йорданка Фандъкова, председатят на Столичния общински съвет г-н Георги Георгиев, зам. – кметът Албена Атанасова и зам.-кметът Десислава Билева.

Изложбата трябва да покаже социалната политика на Столична община, за интеграция и достъпност на глухите и сляпо-глухите граждани, както и извършените проектни дейности, свързани с българския жестов език при осъществяване на културни и международни събития.

Изложбата е позиционирана в Градската градина – Галерия на открито пред Народния театър “Иван Вазов” от днес 19.09.2022г.

За да поздрави глухо-немите, Йорданка Фандъкова помаха с ръчичка заедно с тях.

Share Button

Facebook Comments