Християнско семейство не съществува, нито пък традиционно

Нека спрем и да се борим срещу религиозните фанатици, които сеят омраза и разделението в нашите общества! Ние като общество трябва да даваме сериозен отпор на религиозното невежество и фанатизъм!

Религията и вярата в Бога е лично преживяване и не могат да бъдат налагани на хората, нито разни мракобесни религиозни виждания…

Снимка от т.нар. „поход за запазване на т.нар. „християнско“ традиционно семейство“.

Християнско семейство не съществува, нито пък традиционно! Преди християнството институцията семейство е съществувала векове наред! Семействата могат да бъдат различни! Нека всеки уважава избора на другия и да не го налага!

Автор: Йордан Георгиев

Share Button

Facebook Comments