Който е срещу гей парада е срещу собственото си семейство

Гей парадът не е противопоставяне на семейните ценности, а отражение на тях. Той насърчава създаването на семейни единици, основани на взаимност, разбирателство и подкрепа, без значение от сексуалната ориентация на членовете им. Гей и лесбийските двойки тряба да имат същите права да се женят, да основават семейства и да възпитават деца, както и хетеросексуалните двойки. Отказът да приемем това е нарушение на равенството и създаване на сегрегация в обществото.

Противопоставянето на гей парада с парад на семейството, както прави политикът Кристиян Шкварек като начин да се клеймосва гей общността, е противоречие в само себе си. Защото в нашите семейства може да има гей членове, които са братя, сестри, родители или деца. Това са хора, които обичаме и ценим, които са част от нашата кръвна връзка и нашите семейни връзки. Така че, когато поставяме себе си срещу гей парада, по същество се изправяме срещу част от собственото си семейство.

Гей парадът има силни послания за обществото като цяло.

Той ни призовава да разгледаме стереотипите и предразсъдъците, които може да имаме за гей хората. Това е възможност да отворим очите си и да осъзнаем, че сексуалната ориентация не определя никаква съществена разлика между нас като хора. Нашата същност се състои в това, какви сме като индивиди, как се отнасяме към другите и какви ценности привеждаме в действие в нашите семейства.

Във връзка с провеждането на гей парада в нашия град София и съпътстващия го дебат, е важно да се отбележи, че подкрепата и разбирането към гей хората не са в противоречие със семейните ценности, както се опитват да ни убедят псевдо политици. Напротив, залагането за равноправие и приемане на гей общността може да подсили и обогати семейната връзка, като насърчава основните ценности на любов, разбирателство и подкрепа.

Предразсъдъците и дискриминацията срещу гей хората се основават на невежество и липса на разбиране за това, какво наистина представлява семейството. Всяко семейство е уникално и се формира въз основа на любовта и подкрепата между неговите членове. Идеята, че семейните ценности се ограничават само до традиционната хетеросексуална връзка, е ограничаваща и изключваща.

Реалността е, че в много семейства има гей членове, които се нуждаят от разбиране и подкрепа.

Загрижеността за тяхното щастие и благополучие трябва да бъде една от основните ни грижи, тъй като семейството е свързано с взаимност и подкрепа независимо от сексуалната ориентация на неговите членове. Залагането за гей парада е в същност залагане за семейни ценности, които включват приемане, равенство и любов към всички членове на семейството.

Подкрепата на гей парада не трябва да се възприема като атака върху традиционните семейни ценности, а като становище за зачитане на правата и достойнството на всички граждани, включително гей и лесбийските двойки.

Примери като тези на гей и лесбийските двойки, които успешно изграждат дългосрочни и ангажирани връзки, се срещат във всички общества. Тези двойки проявяват същата любов, отдаденост и грижа едно към друго, както и хетеросексуалните двойки. Наравностоящите гей и лесбийски двойки имат право да се женят, да създават семейства и да се радват на всички предимства, които са налице за традиционните семейни единици.

Ограничаването на гей парадите и насърчаването на анти-гей движения като уж семейното шествие на политика Кристиян Шкварек са в противоречие със свободата на изразяване и правото на мирни събирания, които са основни ценности на демократичното общество. Такива ограничения водят до дискриминация, страх и изключване на гей и лесбийската общност. Вместо да се борим с превъзходството на предразсъдъците, трябва да насърчаваме открит диалог, взаимно разбиране и приемане на разнообразието, включително сексуалната ориентация.

ZaSofia.bg ще е до Вас!

Share Button

Facebook Comments