Окончателно: Няма да има видеонаблюдение на изборите

Видеонаблюдение на изборите на 4 април няма да има, стана ясно от съобщение на Върховния административен съд (ВАС).

Тричленен състав остави без разглеждане искането за оставане на видеонаблюдението в края на изборния ден. Искането беше направено от една от коалициите в предизборната кампания.

Съдът обаче е преценил, че не е налице процесуална възможност за произнасяне по съществото на заявеното искане. Такова  възниква след сезиране на съда с позоваване на нови факти и обстоятелства, каквито в случая липсват.

Поради това искането е недопустимо, приемат върховните магистрати. Датата на изборите е станала известна още с публикуването в Държавен вестник на указа на президента за определяне на датата за провеждане на изборите – 4 април. Произнасянето на съда в какъвто и да е смисъл подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС, тоест не може да влезе в законна сила до провеждане на изборите на 4 април.

Share Button

Facebook Comments