Отново всичко е блокирано с новия стадион на ЦСКА

ЦСКА излезе с нова информация за новия си стадион. Отново всичко е блокирано от три жалби. Ето какво написаха от клуба:

Както съобщихме неколкократно, по пътя към получаване на разрешително за реконструкция на „Българска армия“ ни остават 2 много важни стъпки. Една от тях – решението на РИОСВ трябва или не трябва да минаваме през тежката и дълга процедура „Оценка на въздействието върху околната среда“ (ОВОС), която би забавила съществено изграждането на съоръжението.

С решение от 28.07.23 г. директорът на РИОСВ г-жа Румяна Маринова постановява категорично и аргументирано, че ОВОС не трябва да се извършва, защото реконструкцията на имота „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.“

Въпреки категоричното мнение на експерти, институции и законодателство, в деловодството на РИОСВ са постъпили три жалби към решението, което за съжаление означава, че процедурата влиза в съда. Имаме пълната увереност, че след като толкова много вещи лица са се изказали категорично в подкрепа на решението да не се прави ОВОС,

Административният съд също ще се произнесе обективно и справедливо и ще потвърди решението на РИОСВ от петък.
Новият стадион продължава да е основен приоритет за ЦСКА. Нищо няма да ни спре да го осъществим, въпреки на пръв поглед оркестрираните спънки, с които се сблъскваме на всеки етап.

Стадион на ЦСКА – за нашата родина, за нашите деца!

Share Button

Facebook Comments