Почти всички машини за боклук в София не работят

Васил Терзиев
Васил Терзиев

Предишните управляващи в София похарчиха 114 млн. лв. за завода за боклук, а 2/3 от машините не работят, написа във Фейсбук кметът на столицата Васил Терзиев. Той коментира така предложения от управленския екип на София оздравителен план на общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“. Документът финализира Оздравителния план, разработен в следствие на получения през януари одитен доклад и за който кметът на Столичната община Васил Терзиев подаде сигнал в прокуратурата.

Планът е резултат от извършената изчерпателна проверка на функционирането на общинското предприятие и състоянието на всички машини и съоръжения. Планът определя стъпките и начините за отстраняване на констатираните нередности, за да бъде възстановена нормалната работата на СПТО.

Кметът на София Васил Терзиев коментира плана във Фейсбук, като написа:

„Готов е Оздравителният план на СПТО – Столично предприятие за третиране на отпадъци. Целта на плана е да бъдат възстановени напълно нормалната работа на предприятието и да се произвежда продукт с качествени показатели, така както заводът за третиране на отпадъци е проектиран.
Въпреки похарчените от предишното управление близо 114 млн. лева за последните три години, повече от 2/3 от машините и съоръженията са за основен ремонт, а предприятието не е могло да работи нормално. Липсата на поддръжка, съчетана с неработещите системи за обезпрашаване, са довели до поетапно дефектиране на основни съоръжения. А без тях няма как да има работещ производствен процес.
Още по време на кампанията темата със събирането на отпадъците на София и тяхната преработка беше централна за нас. Защото предишните управляващи упорито отказваха да нарушат комфорта си и бяха оставили нещата на самотек. Което със сигурност щеше да доведе до поредна криза с боклука.
За да избегнем тази криза още в първите дни назначихме одит в ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и в резултат предадохме доклада на вътрешния одит в прокуратурата.
Оздравителният план ще се изпълнява в три етапа – спешни, краткосрочни и дългосрочни мерки.
Спешните са да намерим решения и да намалим времето за реакция, мерките за справяне с честите аварии, блокажи и други проблеми, които реално намаляват ефективното работно време на машините. Освен това започна процесът за попълване на недостигащия персонал в ключовите места на производството.
Но може би най-важното е, че вече е възстановена координацията между екипите. А това, както всички знаем, е ключова предпоставка за много по-добър и по-ефективен работен процес.“

Създаването на план за действие за възстановяването на ОП „СПТО“ е вторият етап от действия, които управленският екип предприе за модернизирането на предприятието. Първата стъпка бяха интензивни действия по възстановяване работата на завода, като се минимизира времето на аварийно спиране и престой. Втората стъпка е създаването на Оздравителен план, който ще позволи СПТО да възстанови проектните параметри на работа и да произвежда продукт с качествени показатели, за които е проектиран. В третия етап ще бъде представен пълен план за модернизация, който ще бъде базиран на оздравителния план.

 

Модернизацията на производството ще обхваща промяна на част от технологичните параметри, което ще позволи внедряването на нови технологии, автоматизация и роботизация на отделни технологични процеси. За целта ще бъдат изготвени съответните проекти, инвестиционни намерения и изменения на Комплексно разрешително.
Основните приоритети на плана за действие включват повишаване на контрола, чрез въвеждане на допълнителни контролни процедури, въвеждане на всички машини и съоръжения в нормален работен режим, оптимизиране на организационно-управленската структура, отстраняване на констатираните нередности и възстановяване на проектния капацитет на инсталацията. Търси се оптимизиране на производството и начините на работа.

Самият оздравителен план е съсредоточен в три етапа – предприемане на спешни, краткосрочни и дългосрочни мерки. На първо място се търсят решения за намаляване на времето за реакция чрез регламентирането на системни обходи и ежедневни инспекции. Предложени са мерки за справяне с честите аварии, блокажи и други проблеми, които намаляват ефективното работно време на машините и е стартиран процеса по попълването на недостигащия персонал в ключовите области на производството. Заварената ситуация, в която изолирането на конкретни екипи от координация помежду си е преустановена и взаимодействието между тях е възстановено и поставено на преден план, което решава много от проблемите с персонала.

“През последните два месеца предприехме стъпки за подобряване на работната среда, създадохме строга организация на отчетност и ежедневни оперативки. Работният процес се следи отблизо, като се създаде процес за ежедневни инспекции, които дават информация за реалното състояние на машините и съоръженията във всеки момент на работния процес. Предприети са действия за намаляването на времето за реакция при възникването на запалвания, причинени от изхвърлени литиево-йонни батерии, инсталирани са монитори за термовизионните камери. За да предотвратим порочните практики, които наследихме, в момента са предприети действия за подобряване на начините на изписване на резервни части от склада, като се търси пълна отчетност на заявените, получените и изписаните такива”, коментира Николай Савов, и.д. директор на СПТО.

Създаването на Оздравителния план идва в отговор на множеството проблеми и изключително лошото състояние на машините в ОП „СПТО“. Въпреки похарчените близо 114 млн. лева по сключени договори за последните три години, повече от 2/3 от машините и съоръженията са за основен ремонт, а предприятието не е могло да изпълнява поставените си цели. Липсата на поддръжка, неработещите системи за обезпрашаване са довели до поетапно дефектиране на основни съоръжения, които са необходими за производствения процес. През последната година голяма част от отпадъците на София е отивала директно на депо „Садината“, което изчерпва свободния обем за депониране и създаваше реални предпоставки за криза с боклука през следващите от две до три години.

Facebook Comments