Президентът Румен Радев настоява за ядрена енергетика: Пренебрегва възобновяемите източници и настоява за опасни ядрени мощности, рискувайки бъдещето на България

Румен Радев
Румен Радев

Президентът Румен Радев подчерта, че България трябва да продължи да развива ядрена енергетика през следващите десетилетия и да не се отказва от своите базови мощности. Според него, това ще осигури спокойствие, докато страната ни постепенно преминава към слънчева, вятърна и други възобновяеми източници на енергия.

По време на Международната ядрена конференция, провеждаща се в курорта „Златни пясъци“ край Варна, Радев подчерта значимостта на 50-годишния опит на България в безопасната и надеждна експлоатация на ядрени мощности. Той акцентира, че страната разполага с висококвалифицирани кадри, които са допринесли за успеха на тази индустрия. Радев даде за пример съседната Румъния, която също работи върху изграждането на нови ядрени реактори.

И аз в моя оставащ мандат като президент ще работя и с българските правителства и българския парламент ние да имаме по-голяма яснота и по-сериозни гаранции. Строителството на един нов блок отваря възможност за хиляди нови работни места при негово изграждане. След това дава възможност за друга допълнителна трудова заетост. Пътищата напред са ясни. Аз много се радвам, че най-сетне след дълги години изчакване, които се оказаха пагубни, има политическо решение и воля България да продължи да развива своята ядрена енергетика,“ каза президентът Радев.

Facebook Comments