Румен Радев и Васил Терзиев си стиснаха ръцете за развитието на европейска София

Румен Радев, Васил Терзиев
Румен Радев, Васил Терзиев

Днес, в президентската институция, държавният глава Румен Радев и кметът на Столичната община Васил Терзиев обсъдиха модернизирането на град София и неговото развитие като съвременна европейска столица. Приоритетите на екипа на кмета бяха представени пред президента, като ключовата амбиция беше повишаването на прозрачността в администрацията и при обществените поръчки.

Срещата включи разговори за перспективите на финансовата децентрализация и реалното овластяване на българските общини, с оглед на това те да могат да изпълняват политиките си в интерес на гражданите. Акцентът беше на възможностите за подобрение на градската среда, борбата с замърсяването на въздуха, насърчаване на туризма и дигитализация на услуги за по-добра комуникация с общинските власти.

Президентът подчерта предимствата на София като град, разположен близо до планината, и насърчи обществените организации, спортната общност и бизнеса да работят за ясно решение относно развитието на природен парк „Витоша“ и подобряване на достъпа до него. Такива действия биха улеснили отдиха и спорта, като същевременно щяха да увеличат шансовете на страната за успешни кандидатури за международни състезания по зимни спортове.

Друго обсъждано въпрос беше развитието на обществената инициатива за строежа на нова музикална зала в София, която би отговорила на нуждите на културната общност в столицата и страната.

Facebook Comments