Столична община хвърля най-много в строителство и ремонт за Бюджет 2024

Снимка: Интерент

В новия бюджет на град София са предвидени средства в размер на 594 676 366 лева за различни проекти и инициативи, спрямо проекта на финансовата рамка, който беше обявен за обществено обсъждане. От този общ бюджет от 2 576 202 377 лева, 1 114 939 780 лева са държавно делегирани средства.

Най-голяма част от тези средства, а именно 594 676 366 лева, са предназначени за строителство и ремонт на детски градини и училища, инфраструктура, вътрешноквартални улици, подобряване на условията в болници и ДКЦ, озеленяване, проектиране и изграждане на многоетажни паркинги.

Столичният градоначалник, Васил Терзиев, подчерта, че има ясен приоритет за култура и спорт, като са предвидени 5,3 млн. лева за граждански бюджет. Тези средства ще бъдат разпределени по районите, с по 200 000 лева за всеки от тях и допълнително 500 000 лева за целия град. Бюджетът за образование също ще бъде увеличен с 13,7%, достигайки близо 844 млн. лева.

Проекторамката не предвижда увеличаване на данъците, а се фокусира върху повишаване на събираемостта и участието на гражданите в управлението. Също така, са предвидени значителни инвестиции за зелена София и програма „Култура“. Дигитализацията на общинските услуги и подкрепата за иновативни проекти също заемат важно място в бюджета, като са заделени средства за стимулиране на иновативни технологични компании.

Общо в рамките на бюджета са обхванати различни сектори като транспорт, чистота на града, управление на отпадъците, озеленяване, водоснабдяване и канализация, улично осветление, социални дейности, здравеопазване, отбрана и сигурност. В близките месеци общината планира да предостави специален раздел на своя уебсайт, където гражданите ще могат да следят и анализират разходите на града.

Facebook Comments