Тенденциите на пазара на офис площи в София

Според Пазарно проучване за тенденциите на пазара на офис площи в София за второто полугодие на 2023 г., изготвен от екипа Avison Young Bulgaria, се очертават следните ключови акценти от пазара:

-През втората половина на 2023 г. са сключени сделки за 144 893 кв.м., от които над 60% са удължавания на вече съществуващи договори.

-Процентът на незаетите офис площи клас A&Б е 14,3%, и запазва тенденцията за плавно увеличение спрямо предходните години.

-Обемът на търгуваните през 2023 г. завършени офис площи клас A&Б остава почти непроменен на нива от 2,01 милиона кв. м.

-Построените нови площи за годината са с най-ниски стойности от 2013 г. насам.

-Наемните нива за офис площи клас А варират от €11 до €16,50 на кв.м на месец.

-На фона на предизвикателствата, породени от инфлацията, сервизните такси са увеличени и средната стойност за офис сгради клас А достига €3 на кв.м на месец.

Ето какво споделя Антон Славчев, изпълнителен директор на Avison Young Bulgaria:

„Въпреки наблюдаваното плавно повишаване на свободните площи, качествените такива намаляват, поради липса на ново строителство. Tенденцията „треска за качествен офис“ се забавя поради глобалните икономически предизвикателства, което от своя страна принуждава компаниите да проявяват по-голяма предпазливост в управлението на разходите си.

В този контекст, наемателите, които изразяват специфични изисквания към сградите за разнообразни общи площи, удобства, зеленина и напреднали технологии, трябва да бъдат готови да поемат свързаните с това разходи за обслужване или да се задоволят с по-нисък клас сгради.“

Facebook Comments