Чашките в Starbucks ще се заплащат отделно

Starbucks
Starbucks

Във връзка с усилията, които компанията полага да осигури устойчиво бъдеще за всички, Starbucks въвежда таксуване за чашите за еднократна употреба в размер на 0,10 лв. Дори хартиените чаши за еднократна употреба съдържат пластмаса и имат специфичен процес на рециклиране. Събраните от таксата средства ще бъдат използвани за разширяване на мрежата от защитени територии в страната, в подкрепа на WWF България.

Като отговорен бранд, който се стреми да причинява минимално въздействие върху планетата, осъзнавайки измененията на климата, Starbucks полага систематични усилия за ограничаване на отпадъците, отиващи в депата. Целта е те да се намалят с 50% до 2030 г., като част от глобално поетия ангажимент на компанията за намаляване на въглеродния ѝ отпечатък. От 2009 г. клиентите на веригата ползват отстъпка от 0,50 лв., ако поръчат напитката си в собствена чаша, тъмблър или термос. През 2019 г. компанията премахна предлагането на пластмасови сламки от всички свои обекти в България и въведе специален модел капаци за чашите, които не изискват ползване на сламка. С тази инициатива от веригата елиминират използването на над 1 милиард сламки годишно.

Starbucks също така се опитва да мотивира клиентите да намалят ползването на чаши за еднократна употреба, предлагайки широка гама от оригинални тъмблъри и чаши за многократна употреба. Чашата за многократна употреба е един от най-популярните артикули от мърчандайзинга на Starbucks.

От средата на януари тази година компанията мина на следващ етап в стратегията си за свеждане до минимум на хартиените и пластмасови отпадъци, като въведе скромна такса за чаша за еднократна употреба. Всички приходи от тази такса ще бъдат дарени на WWF България за разширяване на мрежата от защитени територии в родината. Националните и природни паркове, резервати и природни забележителности, известни още като защитени територии, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа.

„Пластмасата за еднократна употреба е проблем, който става все по-важен за хората. С нашата инициатива искаме да повишим информираността на нашите клиенти за необходимостта от намаляване на отпадъците и да формираме у тях поведение, насочено към опазване на околната среда“, казва Иван Георгиев – оперативен директор на Starbucks за България и Румъния от AmRest. „България се присъединява към други пазари, управлявани от AmRest, където вече е въведена такса за чаша за еднократно ползване: Германия, Унгария и Чехия. По време на пилотните тестове, които продължиха около три месеца, имаше над 100% увеличение в използването на чаши за многократна употреба, което от своя страна се отрази в намаляване на общото количество произведени отпадъци“, добавя той.

WWF България работи за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. „Тъй като бизнесите днес имат най-голямо въздействие върху екосистемите на Земята, ключов приоритет в работата на WWF е да подкрепя устойчивите практики в тяхната дейност. Така всички заедно работим за бъдеще, в което и нашите деца да могат да се радват на защитена природа.“, каза Веселина Кавръкова, изпълнителен директор на WWF България.

Facebook Comments